Hizmetlerimiz
31 Mayıs 2024

tdh logo1.jpg 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
KASTAMONU VALİLİĞİ 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tosya Devlet Hastanesi
Evde Sağlık Hizmetleri

tdh logo1.jpg Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek sağlamaktır.

 • Evde sağlık hizmeti, yatağa bağımlı olan hastaların muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak verilmesidir.
 • Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsar. Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyon sağlanır.
 • Evde sağlık hizmeti verilen kişilerin mevcut durumları hariç, yeni oluşan acil haller birimin görev alanına girmez. Bu durumlarda 112 İl Ambulans Servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil servislerine başvuru esastır.
 • Başvurular, hastalar veya aile bireyleri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Koordinasyon Merkezi aracılığı ile yapılabilir.

   

  EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

 • Evde aile bireyleri ile birlikte yaşayan veya kimsesiz, engelli, yaşlı, felçli, yatağa bağımlı, hayatını başkalarına bağımlı olarak idame ettiren bakıma muhtaç bireyler,
 • Ventilatör ve oksijen konsantratörüne (Solunum ya da oksijen cihazına) bağlı solunum sistemi hastaları,
 • Hareket kısıtlılığı olan ileri derecedeki kas hastalarına,
 • Palyatif bakım gereken enteral, parenteral gereksinimi olan son dönem kanser hastaları,
 • Evinden çıkamayacak durumda nörolojik hastalıkları (ALS, SVO vb) olan bireyler,

  • Hastanede gördüğü tedavi veya ameliyatı sonrasında taburcu edilen hareket kısıtlılığı olan ve idame tedavisinin evde sağlanması gereken hastalar,
  • Kaza geçirmiş olup hareket kısıtlılığı olan kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyan hastalar.


Hastanemiz bünyesinde Evde Sağlık Birimimizde 1 Pratisyen Hekim, 3 Hemşire, 1 Evde Sağlık Teknikeri olmak üzere toplamda 5 personel olarak B Blok Giriş KAT'ta hizmet vermektedir.

İletişim Bilgileri;
Telefon Numarası: 0 (366) 313 24 00
Mobil Telefon Numarası: 0 (549) 792 28 55
Fax Numarası:0 (366) 313 63 22
Mail Adresi: kastamonudhs13@saglik.gov.tr


saglik_hizmet.jpg

evde sağlık broşür .png

evde sağlık broşür 2.png