Klinik Hakkında
29 Mart 2022

Ünitemizde gebelik öncesi tetkik ve incelemeler, tarama ve aşı uygulamaları normal ve yüksek riskli gebelik takipleri, kısırlık tanı ve tedavisi, kanser araştırma ve tarama testleri, menopoz öncesi ve sonrası tetkik, tedavi, teşhis hizmetleri, kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili tüm ameliyatlar yapılmaktadır.