Klinik Hakkında
29 Mart 2022

0-15 yaş arası çocukların sağlık hastalıklarının ilgilendiği Pediatri Birimimizde;

Çocuk Hastalıkları Yataklı Birim,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği alt birimlerden oluşmaktadır.

Yenidoğan bebeğin doğum salonunda muayenesinden itibaren, 0-15 yaş arası çocukların sağlam çocuk izlemi, aşılama, tanı-tedavi hizmetleri uzman hekim tarafından yürütülmektedir.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı yönetiminde, deneyimli sağlık personeli ve yeterli altyapısı ile tam donanıımlı olarak hizmet vermektedir.

Bunun yanında portatif röntgen cihazı, ultrason cihazı ile bebeklere yatak başı röntgen filmi incelemeleri yapılabilmektedir.

Hastanemzide doğan bebeklerin metabolik hastalıkları tarama testi (fenilketonüri, hipotiroidi), sarılık testi, doğuştan kalça çıkığı ve işitme testleri, büyüme, gelişme, gibi takipleri çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde yapılabilmektedir.

  •         Çocuk Gelişimi ve Takibi
  •         Çocuklarda Sağlıklı Beslenme
  •         Metabolik Tarama Testleri (Hipotiroidi ve Fenilketonüri)
  •         Boy Kısalıkları ve Büyüme Gerilikleri
  •         İştahsızlık Sebepleri ve Tedavisi
  •         Erken veya Gecikmiş Puberte
  •         Tiroid Hastalıkları
  •         Alerjik Bronşit
  •         Sık Hastalanma Sebepleri Tanı ve Tedavi