Müdür Yardımcısı
26 Ekim 2021

Rabia BAŞ.jpg

Kimlik Bilgileri:

Rabia BAŞ
Müdür Yardımcısı
1976 Yılında Kastamonu İli Tosya ilçesinde doğdu.

Eğitim Bilgileri:

Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Ön Lisans)
Atatürk Üniversitesi Acil Afet Yönetimi (Lisans)
Başkent Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği (Yüksek Lisans)

Görev Bilgileri:

Verem Savaş Dispanseri (12 Yıl)
İl Sağlık Müdürlüğü İstatistik Birimi (3 Yıl)
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (8 Yıl)
2019-2021 Yıllarında Tosya Devlet Hastanesi, Birim Koordinatörlüğü
2021 Yılından itibaren Tosya Devlet Hastanesi, Müdür Yardımcılığı

Yabancı Dil Bilgileri:

İngilizce.

Kurs ve Sertifika Bilgileri:

Kardiyovasküler Cerrahide Ameliyathane ve Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
Girişimsel Kardiyoloji ve Hemşirelik Güncel Yaklaşımlar
Klinik Kalitede Bakım
Kalp Damar Cerrahisinde Ameliyathane
Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi