Kalite Politikamız
16 Mart 2022

Tosya Devlet Hastanesi olarak;

   Yasal mevzuatlara bağlı kalmak,

   Personel eğitimini sürekli ve etkin kılmak,

   Hasta Haklarına duyarlı olmak,

   Hasta ve Çalışan Güvenliğini artırmak,

   Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak,

   Hasta ve Çalışan Memnuniyetini artırmak,

   Gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuzlukları öngören stratejik bir kalite yönetim sistemi oluşturmak,

   Hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek Ana politikamızdır.