Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge Kapsamındaki Kişilere Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Fiyatlandırma Usul ve Esasları
28 Mart 2018

Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi

          Bilindiği üzere; Bakanlık Makamı'nın 03/06/2014 tarihli ve 5409.366 sayılı Oluru ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi” son olarak Müsteşarlık Makamı’nın 01.06.2017 tarih ve 1108 sayılı Olur’u ile revize edilerek yayımlanmıştır. 

        Yeni fiyat tarifesinin “Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge Kapsamındaki Kişilere Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Fiyatlandırma Usul ve Esasları” başlıklı 12 nci maddesinin (b), (c) ve (d) bentlerindeki hükümlere istinaden Kurumumuza bağlı sağlık tesisleri tarafından uygulanacak katsayıların belirlenmesine ilişkin hususlar ilgi kayıtlı yazımız ile duyurulmuştur.

          Ancak, gerek Kurumumuza bağlı sağlık tesislerince gerekse de hizmet alan kişilerce yapılan başvurulardan belirlenen katsayıların uygulanmasında tereddürler yaşandığı anlaşıldığından, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- A rol grubunda yer alan hastanelerimiz için; Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi eki EK-2A (Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi) listesinde yer alan fiyatlar TABAN (alt sınır)  fiyattır. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi eki EK-2A’nın 3 (üç) katı TAVAN (üst sınır)  fiyattır. Genel Sekreterlikler bağlı sağlık tesislerince (her sağlık tesisi için ayrı ayrı olarak da belirlenebilir.) uygulanacak katsayıyı uygun aralıkta (EK-2A listesindeki fiyat, EK-2A’nın 1,2 katı, 1,5 katı, … , 2 katı, 2,5 katı, 3 katı)  belirleyebilir.

2- Diğer rol gruplarında yer alan hastanelerimiz ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerimiz için; Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi eki EK-2A (Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi) listesinde yer alan fiyatlar TABAN (alt sınır)  fiyattır. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi eki EK-2A’nın 2 (iki) katı TAVAN (üst sınır) fiyattır. Genel Sekreterlikler bağlı sağlık tesislerince (her sağlık tesisi için ayrı ayrı olarak da belirlenebilir.) uygulanacak katsayıyı uygun aralıkta (EK-2A listesindeki fiyat, EK-2A’nın 1,2 katı, ...., 1,5 katı, 1,7 katı, 2 katı) belirleyebilir.

3- Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi eki EK-2A listesinde “H-Ambulans Hizmetleri Fiyat Listesi” başlığı altında yer alan hizmetlerde ise listede yer alan fiyatlar uygulanacak olup, katsayı uygulanmayacaktır.
Ayrıca Genel Sekreterlikler, sağlık tesisleri tarafından uygulanacak katsayıları hem Genel Sekreterlik hem de sağlık tesislerinin resmi internet sitesinden duyurulmasını sağlayacaklardır.
Hizmetlerin aksamaması ve mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması